Wednesday, April 23, 2008

కితకితలు

భార్య: మీ అమ్మగారూ పెళ్ళికెళ్ళి వారం రోజులైంది. త్వరగా తీసుకురండి."
భర్త: "అబ్బ...! మా అమ్మంటే నీకెంత ప్రేమా?"
భార్య:"ప్రేమా...పాడా...? పెళ్ళికి నా పట్టుచీర కట్టుకెళ్ళింది... అందుకని...!"

సత్యం: "మా అవిడని పనిమనిషిని పెట్టుకోమని చెబితే అస్సలు వినదు."
శివాజీ: "అయితే మంచిదే కదా... డబ్బుని పొదుపు చేస్తుందన్నమాట."
సత్యం: "ఏం పొదుపో ఏమిటో గానీ... ఇంట్లో పనులన్నీ నేనే చేయాల్సి వస్తుంది."

స్వాతి: "పెళ్ళి చూపులకొచ్చిన్న అబ్బాయిని ఒక్కమాటతో మూర్చపోయేలా చేశావా... ఎలాగే?"
జ్యోతి: "ఏదైనా మాట్లాడు అన్నాడు... ఆటకావాలా... పాటకావాలా? అన్నానంతే."