Wednesday, November 28, 2007

NEWS


30 నిమిషాలు... 90 లక్షలు...!

Friday, November 23, 2007

నాకు నచ్చిన ఇంగ్లీష్ సామెతలు:

A cheerful wife is the source of joy of man life.
సంతోషంతో, నవ్వుతూ ఉండే భార్య జీవితానికి (మగవాడి) ప్రాణం, ఆనందం.


Blow the wind ever so fast, it will lower at last.
ఎంతో వేగంగా వీచేగాలి, చివరికి నెమ్మదిగా వీస్తుంది.

A sence of humour is the lubricant of life's machinery.
జీవితం అనే యంత్రానికి హాస్యం యింధనం లాంటింది.

He is the rechest that has fewest wants.
అతి తక్కువ కోరికలు గల వాడు గొప్ప ధనవంతుడు.

Fish and guest smell bad at three days old.
చేపలు అతిథులు మూడు రోజుల అనంతరం చెడువాసన గొడతారు.

Saturday, November 17, 2007

కితకితలు

"రాజూ...! అక్బ్రర్ ఎక్కడి నుండి ఎక్కడి వరకూ పాలించాడు?"
"25వ పేజి నుండి 28వ పేజీ వరకూ టీచర్...!"

"ఏరా...! బ్లాకులో కొని మరీ సిన్మా చూడకపోతే ఏం?"
"ఏం లేదు నాన్నా...! మన దగ్గరున్న బ్లాక్ మనీని కొంతైనా తగ్గిద్దామని...!"

"అక్కడ వాహనాలు నిలపరాదని బోర్డుండగానే నీ బండి అక్కడ పెట్టి ఎలా వచ్చావ్?"
"అక్కడ వాహనాలు నిలపరాదని అని వుంది కనుకనే పడుకోబెట్టి వచ్చానురా...!"

Tuesday, November 13, 2007

పండిత నెహ్రూ పుట్టినరోజు
పండిత నెహ్రూ పుట్టిన రోజు
పాపలందరికి పండగ రోజు
సమతా మమతా పుట్టిన రోజు
మంచికి కోవెల కట్టిన రోజు

ముత్యంలాంటి మోతీలాలుకు రత్నంలా జన్మించాడు
జాతిరత్నమై వెలిగి ఇంకొక జాతి రత్నమును కన్నాడు
అతడే జవహరులాలు అతనికి మన జేజేలు - 2 ||పండిత||

తలపై తెల్లని టోపి ఎదపై ఎర్రగులాబి - 2
పెదలపై చిరునవ్వు మదిలో పున్నమిపువ్వు
చేతిలో పావురం మనజాతికి అతడే గోపురం - 2 ||పండిత||

మహాత్మగాందీ అడుగుజాడలో స్వరాజ్య సమరం నడిపాడు
రణ దాహంతో రగిలే జగతిని శాంతి సుధలు కురిపించాడు
కన్నుమూసినా జవహర్‌లాల్ కంటిపాపగా వున్నాడు
ఇంటింట జ్యోతిగా వున్నాడు చాచానెహ్రూ అమర్‌రహే - 3

Friday, November 9, 2007

trisha photos

నాకు నచ్చిన ఇంగ్లీష్ సామెతలు:

Don't count your chickens before they are hatched.
పొదగక ముందే కోడి పిల్లల్ని లెక్కబెట్టకు.

Don't trouble yourself until trouble troubles you.
బాధ నిన్ను బాధించే వరకు బాధపడకు.

Drink not seeingit sing not reading it.
చూడకుండా త్రాగకు - చదవకుండా సంతకం చెయ్యకు.

Every ass loves its bray.
ప్రతి గాడిద తను పెట్టే ఓండ్రును(అరుపును) ప్రేమిస్తుంది. (కాకి పిల్ల కాకికి ముద్దు)

Even salt may spoil a good dish.
రుచిని యిచ్చే ఉప్పుకూడా ఒక్కసారి మంచి వంటకాన్ని పాడు చేస్తుంది.

Thursday, November 8, 2007

Monday, November 5, 2007

FUNNY SMS

SMOKER HAS A SMOKING HEART

DRUNKER HAS AN ALCOHOLIC HEART

BUT YOUR REQUESTED NOT EAT MUCH SUGAR

BECAUSE YOU ALREADY HAVE A SWEET HEART.
SARDAR WAS DRIVING THE CAR ZIG...ZAGLY... & RASHLY

TRAFFIC CONSTABLE COT HIM

SARDAR : SIR I AM LEARNING DRIVING

TRAFFIC CON : WITHOUT INSTRUCTOR?

SARDAR : YAH ! THROUGH CORRESPONDENCE.CAT : HOW OLD ARE YOU?

ELEPHANT: I AM JUST 5 YEARS

CAT : 5 ! BUT YOUR LOOKING SO BIG

ELEPHANT: I AM COMPLAIN BOY

CAT : I AM 30 YEARS

ELEPHANT: 30 ! BUT YOUR LOOKING SO SMALL

Saturday, November 3, 2007

రాణి రుద్రమదేవి

పల్లవి: జననీ రుద్రమా ఘనతర శౌర్యమా
భానుని తేజ కాంతులొలికెనమ్మ "జననీ"

1. కాకతీయ రాజవంశ రత్నతిలకమా
లోకమాత కరుణింఛిన వరప్రసాదమా
భీకర శౌర్యమా, నీదే దైర్యము 2
ఏకచిత్తముంచి నిన్ను దలతుమమ్మా "జననీ"


2. చదివించిరి చిననాడే రాణీరుద్రమా
పదక్రమాలు పలుకంగా ఆణిముత్యమా
శాస్త్రలోతెల్లనూ ! సాదన జేయగ 2
మోదమెందే మీ తండ్రి మురిసెనెతో "జననీ"


3. విలువిద్యలు నేర్చితివి వీరవనితగా
బలు వీరుల నెదిరించునంత కెదుగగా
దళములెన్నియో! దండిగ వచ్చినా 2
విలయ మూర్తిగ విభాసించిన ఓవీర నారీ "జననీ"

4. యెదిరింతువు ఎంతటి రణధీరులనైనా
కదనమందు యెదురు రారు శూరులైనా
వదనుఖడ్గమూ, చేత నుండగా
వధియింతువు యెంతట మగధీరుడైనా "జననీ"

5. ఓరుగల్ల్ల్లు నగరనేత రాణి రుద్రమా
వీరులకే గుండెలదిరె సింహస్వప్నమా
ధీరత గాంచియా ధర్మము పెంచియూ 2
పరరాజుల నెదిరించి వీరనారిగా "జననీ"

Friday, November 2, 2007

ఉత్తమ సమాధానాలు పంపిన వారికి రూ.25 వేల నగదు...

సమస్యల పరిష్కారానికి దరఖాస్తుల ఆహ్వానం నవనిర్మాణ్ - 2007

దేశం ఎదుర్కొంటున వివిధ సమస్యలకు పరిష్కార మార్గాలను కోరుతూ గుంటూరుకు చెందిన ఓ సంస్థ ‘నవనిర్మాణ్-2007’ పోటీలను నిర్వహిస్తోంది. ‘వ్యవసాయం, పరిశ్రమలు, మానవ వనరుల వినియోగం, ప్రజాస్వామ్యం-రాజకీయాలు’ అనే అంశాల్లో వివిధ ప్రశ్నలను రూపొందించింది. వీటిలో ఏదైనా అంశంపై ఉత్తమ సమాధానాలు పంపిన వారికి రూ.25 వేల నగదు పారితోసికాన్ని ప్రకటించింది. దరఖాస్తుల స్వీకరణకు తుది గడువు డిసెంబరు 15. ప్రశ్నవళిని

http://www.tradetrends.big-samanvaya
వెబ్‌సైట్ ద్వారా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. మరిన్ని వివరాలకు 9866221126 లేదా 0863-6584844 ఫోన్లలో సంప్రదించవచ్చు.

Thursday, November 1, 2007

కితకితలు

ఫ్రఫంఛ దేశాలన్ని మన దేశాన్ని శాంతి కాముక దేశం అని ఎందుకంటార్రా రవి?..
మనం మనం కొట్టుకు ఛస్తాంగానీ ప్రక్కదేశాల్ని కొట్టంకదా... అందుకు సార్.

మీ ఆవిడ ఇంజక్షన్ చేయించుకుంటుంటే ఆవిడకన్నా నువ్వు ఎక్కువగా బాధ పడాతావేం?...
ఆ తర్వాత నా చేత వేడి నీటి కాపడం పెట్టించుకుంటుంది మరి...!

టీచర్ : న్యూటన్ తోటలో కూర్చుని ఉన్నప్పుడు గురుత్వాకర్షణ శక్తిని కనుగొన్నాడు. దీన్ని బట్టి మీకు తెలిసిందేమిటి ?
విద్యార్తి: క్లాసులో కూర్చుంటే కొత్త విషయాలు కనిపెట్టలేమని!